Følgende udvalg er oprettet, hver med deres fokus område.

 • Aktivitetsudvalg

  Jesper Thomsen

  Jens Ole Vig Hansen

  Solveig Pedersen

  Klubmesterskab

  Morten Andersen

  Gert Tougaard

  Løbsudvalg

  Kim Schacht

  Presseudvalg

                        Jesper Thomsen

  Træningsudvalg

  Alle holdkaptajner

  Webansvarlig

  Thomas Boyens

  Jacob Høgh Rasmussen

  Mads Torp Jacobsen

  Tour de Aars

                        Michael Pedersen

                        Klaus Buus

                        Jan Pedersen

                        Arne Hansen

                        Thomas Boyens

                        Houmann og Mogens er også i udvalget

                        Jan Falden er med som observatør

  Sponsorudvalg

  Jan Falden

   Harzen tur udvalg

                        Anders Andersen.

  MTB udvalg

                         Kristian Mark Larsen

  Jens Christian Mortensen

Gå til toppen