En række til ture til brug for cykelklubben er blevet samlet på internet siden GPSies. Det er en side hvor man kan up/download GPS ture og dele dem med andre. Det er muligt at downloade turene og overføre dem til en cykel computer.

I videst muligt omfang vil disse ture danne grundlag for trænings aftenerne og weekend træningen i CK Aars.

Der vil være ture af varierende længe og højdemeter som egner sig til alle grupper i klubben.

Link direkte til GPS turene

En kort oversigt over turene som ikke nødvendigvis er komplet. (for komplet oversige benyt link ovenfor)

 

Oversigt over træningstider for både racercykel og MTB.

Sæsonen for racercykel er normalt fra April til Oktober, mens MTB er fra Oktober til April.

Vi er selvfølgelig åben for ændringsforslag, fx i forhold til også at køre MTB om sommeren. Så endelig byd ind. 

• Alle skal have godkendt cykelhjelm på inden start

• Kørsel er altid på eget ansvar.

• Alle medlemmer skal tilstræbe at der så vidt muligt cykles i klubbens tøj på de organiserede træninger. Det ser godt ud når vi er ens og klubben er forpligtiget overfor vore sponsorer.

• Der køres altid efter færdselsloven. Selv om holdet har retten på deres side har vi alle en interesse i at vi generer andre trafikanter mindst muligt. Når vi kører i klubbens farver, repræsenterer vi klubben med vores opførsel.

• Affald og emballage fra mad, drikke og reservedele efterlades i affaldsspande på ruten eller tages med hjem. Kun organisk materiale som eksempelvis bananskræller og æbleskrog må kastes under kørsel. Vis dog altid hensyn. Ikke alle er interesserede i at der smides frugtaffald i deres indkørsel.

• Forlad aldrig gruppen uden at give holdkaptajnen besked. Det er holdkaptajnens ansvar at alle kommer med hjem. Hvis ikke holdkaptajnen er klar over at ryttere frivilligt har forladt holdet, skal han eftersøge dem.

• Med mindre turen er givet fri, samles der altid op efter bakketop og sving.

• Samlet ud, samlet hjem. Med mindre andet er aftalt.

• Holdkaptajnen er den over for bestyrelsen ansvarlige for at træningen gennemføres til alles bedste og i klubbens ånd.

• Hver gruppe kan max bestå af 12 ryttere, er der mere end 12 fremmødte deles gruppen i to.

• Inden afgang orienterer kaptajnen om ruten samt længden på træningen

• Foran klubhuset er der opstillet 5 cykelstativer, et til hver gruppe som er mærket op med henholdvis A, B+, B, C og D. Hver rytter bedes hænge sin cykel på det stativ som hører til ens hold.

• Efter hver træning samles gruppen foran klubhuset, her evalueres dagens træning. Det er herefter kaptajnens opgave at videregive dette til kaptajnen for næste træning.

 

Dette får du for dit medlemskab: 
- Adgang til fællestræning med veluddannede kaptajner og tilrettelagte ruter
- Undervisning i teknikker
- Ret til køb af klubtøj til en MEGET fordelagtig pris
- Enkelte gratis løb, både landevej og MTB
- Fester, grillfest om sommeren og efterårsfest
- Trænings/social weekendtur med tilskud (på tegnebrættet).
- Adgang til klubaftener (håber vi på sigt kan få nogle foredrag hen over vinteren evt. i samarbejde med andre klubber)
- Stemmeret til generalforsamlingen
- Sociale arrangementer 
- Adgang til Vinter Spinning (mod ekstra betaling).
- Køb Cykelmagasinet igennem klubben til halv pris

 

Pris for medlemskab i CK Aars er 450,- årligt for personer over 18 år og 250,- under 18 år.

 

Gå til toppen